راستی من از همه ی کسانی که به وبلاگ من سر زدن و برام پیغام گذاشتن متشکرم

من در حال انجام یه تحقیق هستم اگه کسی میتونه به من کمک کنه خیلی ازش متشکر می شم

من دنبال ژنوم کاج تدا م .درباره ی مقاوم سازی کاج تدا در برابر گرما

اگه کسی چیزی در این زمینه میدونه لطفا به منم بگه تاريخ : شنبه شانزدهم تیر 1386 | 1:19 | نویسنده : مرجان |
اینم اون رده بندی که قولشو داده بودم

               درختان مهم جنوب کشور

ببخشید که عکس زیادی نزدم میخوام عکسارو جدا بزنم

 تاريخ : شنبه شانزدهم تیر 1386 | 1:15 | نویسنده : مرجان |

Aceracea

 

كيكم         Acer cineruscens     

 

برگهاي آن در انشعابات گل دهنده داراي لوبهاي كوتاه و پهن و درست و در انشعابات نازاد موجدار و دندانه دار است و پشت آن كمي كركدار مي باشد چوب كيكم سخت و سرخ كمرنگ مايل بشكري است ميوه ي آن سامار بالدار استتاريخ : شنبه شانزدهم تیر 1386 | 1:11 | نویسنده : مرجان |

.Anacardiaceae

 

سماق           Rhus coriaria

 

 

پسته(چاتلاتقوش)       Pistacia atlantica

 

برگچه هاي آن چرمي و غشايي و كوچك  است حاشيه آن محدب و داراي ميو ه ي شفت  كوچكي مي باشد درختي به ارتفاع بيش از 15 متر با تاجي گرد و بزرگ است

 

خنجك   Pistacia   khinjuk                

 

درختي كوچك با ارتفاع7-3 متر با پوست صاف است برگهايش شانه اي فرد و پايك دار كه ابتدا مخملي و سپس صاف مي شود ميوه ي آن شفت گرد يا كمي فشرده نوكدار استتاريخ : شنبه شانزدهم تیر 1386 | 0:57 | نویسنده : مرجان |

APOCYNACEAE

 

Nerium indicum

 

خرزهره در جنوب كشور در خوزستان و فارس  گسترش دارد برگهاي آن نيزه اي پهن كم و بيش چرمي با حاشيه ي پيچيده به پشت و رگبرگهاي فرعي متمايز برنگ سبز خاكستري و طول آن 6-4 برابر عرض است گلهايش كمي معطر و به رنگ سفيد متمايل به صورتي است گلبرگ هايش داراي 4 زبانه باريك و ميله هاي پرچم داراي تار هاي انبوه و 3 برابر دنباله ي بساك استتاريخ : شنبه شانزدهم تیر 1386 | 0:52 | نویسنده : مرجان |

ASCLEPIADACEAE

 

پيچيلوك     Leptadenia  pyrotechnica

 

درختچه ايست كه در سواحل بندر عباس و نيز در خوزستان مي رويددرختچه ايست جارويي شكل و داراي انشعابات دراز وسخت و در جواني كرك دار است و بتدريج صاف مي شود جام گل زرد رنگ و ميوه ي آن فوليكولي خشك و دوكي شكل‚صاف و نوكدار و آويزان  است 

 

گيشدر           Periploca aphylla 

 

در بهبهان ‚مسجد سليمان‚اهواز و انديمشك مي رويد درختچه اي داراي شيرابه و انشعابات باريك سبز مشابه بادامك  است شاخه هاي جوان گوشتي ‚ كركي و مخملي است برگهاي آن كوچك و معدود است و در اندك زماني مي ريزد گلهايش بي پايه معطر و ارغواني رنگ است و دو ميوه ي آن به طور افقي در امتداد يكديگر قرار دارندتاريخ : شنبه شانزدهم تیر 1386 | 0:51 | نویسنده : مرجان |

Berberidaceae

 

زرشك     Berberis  vulgaris

 

ارتفاع آن به 2.5 متر مي رسد و داراي جست ها و انشعابات زياد دارد جست هاي بلند و در شاخه هاي تازه  برنگ زرد يا زرد ارغواني ديده مي شود برگهايش غشايي بيضي شكل يا واژ  تخم مرغي كشيده با انتهايي كند يا گاهي تيز و حاشيه ي درست تا دندانه دار است پشت برگ كم رنگ و رگبرگ هاي  آن به هم رفته به نظر مي رسد .خار هاي ان 3 شاخه به طول 2 cm است

                                         تاريخ : شنبه شانزدهم تیر 1386 | 0:50 | نویسنده : مرجان |

Caesalpinaceae

 

درمان عقرب         Parkinsonia  aculeate

 

نام علمي اين درخت به افتخار جان پاركينزون داروساز انگليسي كه كتاب هشت بهشت روي زمين و نمايشنامه ي گياهي را در قرن 16 و 17 برشته ي تحرير در آورده گذارده شده است داراي برگهاي شانه اي برگچه هاي خيلي ريز و گلهاي زرد رنگ است و در بنادر جنوب به عنوان درخت زينتي كاشته مي شود  

                                          

 

Cassia obovata

 

اين گونه از كاسيا تنها گونه اي است كه بومي ايران و در بندر عباس مي رويد برگهاي آن داراي 7-4 جفت برگچه واژ تخم مرغي استتاريخ : شنبه شانزدهم تیر 1386 | 0:38 | نویسنده : مرجان |

CAPPARIDACEAE

 

Capparis spinosa var mucroniflia

 

در بندر عباس انتشار دارد  اين واريته داراي دم برگ كوتاه است و از 3 ميلي متر تجاوز نمي كند پهنك آن داراي نوكي تيز و چرمي است و ميو ه ي ان بيضوي شكل تا تخم مرغي است

 

لگجي     Capparis spinosa var parviflora

 

اين واريته در خوزستان فارس و دزفول انتشار دارد برگهايش چرمي نيست و دم برگ ان كوتاه استگلهاي آن كوچك و ميوه ي آن بيضي  شكل تا كروي است

 تاريخ : جمعه پانزدهم تیر 1386 | 2:38 | نویسنده : مرجان |

Chenopodiaceae

اسكنبيل    Artiplex leucoclada

 

درختچه ي كوچكي بارتفاع 1 متر است با شاخه ها و انشعابات سفيد و برگها ي كوچك تخم مرغي كشيده  با با قاعده اي كمي گوشه دار و حاشيه اي تقريبا درست يا با معدودي دندانه هاي كند است رنگ دو روي آن سفيد نقره اي و آردي است

 

تاغ  Haloxylon   sp        

 

تاغ  درختان يا درختچه هايي با ساقه بند بند و بدون برگ مي باشند و برگهاي متقابل آنها از بين رفته است و به صورت فلسهايي خرد در آمده است

 

Halocnemum strobilacenm

 

درختچه ايست خيلي كوچك كه در نقاط شوره زار ميرويد درختچه اي گوشتي و به گل آذين خوشه اي منتهي مي شود و جز گيا هان علوفه اي قشلاقي محسوب مي گردد و لي داراي ارزش زيادي نيست و 16-14% پرو تئين مي باشدتاريخ : جمعه پانزدهم تیر 1386 | 2:36 | نویسنده : مرجان |

سنجد         Elaeagnus angustifolia

 

در نواحي استپي كشور به صورت خودرو يافت مي شود و به علت بردباري  به خشكي مورد توجه باغداران است

درخت سنجد داراي برگهاي نيزه اي يا بيضي شكل مي باشد روي آن نقره اي كبود و پشت آن نقره ايست

 

Cupressaceae

 

زربين

  قبلا توضيح داده شده به نوشته هاي پيشين روجوع كنيدتاريخ : جمعه پانزدهم تیر 1386 | 2:35 | نویسنده : مرجان |

EUPHORBIACEAE

Andrachne aspera

درختچه ايست كوچك و برگهاي آن كبود و كركدار و قلوه اي شكل است

 

ديو سفيد              Andrachne rotundifolia

 

اين درختچه ي كوچك در نواحي جنوبي كشور مانند بوشهر و خارك مي رويد

ساقه هايش باريك وكماني است  گياهي سايه پسند مي باشد برگهايش بيضي شكل و يا تخم مرغي كبود و داراي دم برگ است و گوشوارك هايش مثلثي مي باشد

 

Andrachne telephioides

 

شاخه هايش باريك و برگهايش واژ  تخم مرغي  و بيضي شكل با انتهاي تيز  و داراي دم برگ مي باشد و گوشوارك هايش مثلثي استتاريخ : پنجشنبه چهاردهم تیر 1386 | 17:23 | نویسنده : مرجان |

پياله داران        Fagaceae

 

Quercus libani

 

 

ارتفاع اين درخت به 10 متر بالغ مي گردد داراي تنه خاكستري است كه در درختان كهن شيار دار مي شود تاج آن بزرگ پهن و كم شاخه است شاخه هاي جوان آن نازك زاويه دار قهوه اي رنگ با عدسك هاي كوچك ابتدا كرك دار كه بزودي صاف مي شود شكل برگها تخم مرغي نيزه اي گاهي با قاعده ي گرد و نا متقارن و انتهاي كشيده با 14-9 جفت دندانه ي مثلثي رو به بالا  مي باشد پشت و روي برگ ابتدا خزي شكل سپس روي برگ صاف و براق و پشت آن صاف يا خزي و سبز كم رنگ مي گردد پياله ي آن نيمي از ميوه را مي پو شاند

 

Q.infectoria

 

درخت دارمازو بارتفاع 6 متر است پوست تنه آن خاكستري رنگ و ترك خورده است شاخه هاي تازه ي آن معمولا زاويه دار و در زير گونه ها يش با كرك هاي سفيد يا زرد  رنگي پوشيده شده كه بتدريج صاف مي گرددبرگهايش چرمي و در زمستان خزان مي كند شكل آنها كشيده يا تخم مرغي كشيده است قاعده ي آن گرد يا قلبي نا متقارن و با انتهايي گرد يا كند با حاشيه اي موجدار دندانه دار كماني مي باشد پياله آن نيمه كروي استكاني با رتفاع 1.8-1cm است

Q.brantii= Q.persica

 

داراي برگهاي ساده با حاشيه ي دندانه دار است پشت برگ كرك دار و پياله ي ميوه قيفي و فلسهاي آن نيزه اي باز و فلسهاي پايين كشيده و دوكي شكل است

 تاريخ : پنجشنبه چهاردهم تیر 1386 | 17:22 | نویسنده : مرجان |

LEGUMINOCEAE

گون   Astrangalus               

 

نام علمي گون از واژگان يوناني astron به معني ستاره وgala به معناي شير گرفته شده است گون ها درختچه ها و يا نباتات علفي يك ساله يا چند ساله اي هستند و متجاوز از 200 گونه اند  غالب آنها خار دار مي باشند از بعضي از گون ها كتيرا استخراج مي شود  بعضي از گونه هاي آن در جنوب كشور مي رويد

 تاريخ : پنجشنبه چهاردهم تیر 1386 | 17:20 | نویسنده : مرجان |

MALVACEAE

خطمي زنگوله اي    Abutilon darwini

درختچه ايست زينتي با گلهاي نارنجي و رگه دار و زنگوله اي است مخصوص مناطق گرمسير ودر جنوب كشور مي رويد برگهاي آن قلبي شكل و رنگ آنها سبز متمايل به كبودي است گلهايش زرد رنگ و منفرد مي باشد و بر روي پايك طويلي قرار داردتاريخ : پنجشنبه چهاردهم تیر 1386 | 17:19 | نویسنده : مرجان |

گل ابريشميان              Mimosaceae

 

كهور            PROSOPIS      SP

 

كهورك                 Prosopis stephaniana

 

درختچه اي كوچك و خار دار كه جز علف هاي هرز وابسته به مزارع به شمار مي رود در جنوب كشور در شوش و شوشتر و اهواز ديده مي شود در بعضي از مناطق ارتفاع آن به 4 متر هم مي رسد

 

كهور        Prosopis spicigera              

 

برگهاي آن مركب مضاعف است و داراي 2-3 جفت برگچه ي مركب مي باشد و هر يك از آن ها داراي 12-6 جفت برگچه مي باشد نام آن در همه ي مناطق جنوب كهور است

 

آكاسيا                 ACACIA     SP

 

Acacia Arabica

 

نام علمي اكاسيا از واژه ي يوناني akazo به معناي تيز گرفته شده است . خار هاي اين گونه بلند و راست است وداراي 6-3 جفت بند و هر بند داراي 20-10 جفت برگچه كوچك و باريك است .

 

Acacia cyanophylla

 

در خوزستان براي تثبيت شنهاي روان واحداث بادشكن از آن استفاده مي شود برگهاي اوليه آن مركب شانه اي است و برگهاي اصلي آن فيلود هاي پهن و كبود رنگ مي باشد

 

Acacia coriacea

 

داراي برگهايي ساده بلند و كشيده مي باشد ميوه ي آن بند بند است و در جنوب كشور يافت مي شود

ميموزا  Acacia dealbata           

 

براي تزيين باغها و خيابانها كشت مي شود و بيشتر طالب خاكهاي شني و رسي و و سبك است برگهاي آن مركب دو شانه اي و كبود رنگ و گلهاي آن تكمه اي گرد و زرد رنگ طلايي و زيبا مي باشد پوست تنه ي اين درخت حاوي تانن است .

 

مشك     Acacia farnesiana          

 

يكي از گونه هايي است كه در خوزستان به وفور كشت مي شود و كاملا با محيط آن سازش يافته است گلهاي زرد رنگ و دكمه اي و معطر دارد و داراي برگ شانه اي مي باشد

 

Acacia nubic

 

 در جنوب كشور بين آب گرم بندر عباس و بيابان بين سيرك و گازان وجود دارد خار اي آن كوتاه و مخروطي شكل است ميو ه آن كرك دار و برگهاي آن داراي 4-10 بند و هر بند آن شامل 8-12برگچه مي باشد

    

چش  Acacia rupestris               

در ختي كبود رنگ و خار دار برگهاي آن پهن كبود و داراي 4-5 بند و هر بند آن داراي 10-12 برگچه مي باشد بي خار و ميوه ي آن صاف باريك غشايي است

چگرد  Acacia seyal               

اين درخت داراي خار هاي بلند افقي و ميوه هاي باريك برگشته صاف و بي مو است برگهاي آن مركب است  و داراي 5-3 بند و هر بند آن شامل12-8 برگچه دارد

 

 گل ابريشم            ALBIZZIA

 

برهان             Albizzia lebbek  

 

برگهاي آن دو شانه اي زوج است شباهت زيادي به شب خسب دارد با اين تفاوت كه برگهاي آن بزرگترند ميوه اش نيام استتاريخ : دوشنبه یازدهم تیر 1386 | 15:50 | نویسنده : مرجان |

Myrtaceae

 

اكاليپتوس      Eucalyptus camaldulensis

 

اين درخت در خوزستان بيش از گونه هاي ديگر توجه مي كند به شوري و قليايي بودن خاك نا بردبار است پس بعد از چند سال در صورت افزايش نمك خاك رشد و حيات ان دچار اختلال مي شود

 

Eucalyptus microtheca

 

 

درختي با تنه نا صاف و تيره گل آذين آن در انتهاي شاخه هاي جوان ديده مي شود اين درخت در باغهاي شركت نفت آبادان كاشته مي شود و در برابر شوري خاك سازش بيشتري نشان مي دهد

 

Moraceae

 

توت

Morus sp

درختي بلند قامت تا 20 متر و به قطر 1 متر داراي تنه اي راست و قائم و پوستي شيار دار  خاكستري مايل به زرد برگ در انواع مختلف معمولا  با قاعده ي قلبي شكل و ميوه شفت است  در مناطق نيمه خشك و استپي به صورت خودرو مي رويد

 

لول  Ficus bengalensis 

 

درخت لول از درختان عظيم است و شيرابه آن كائوچو كي مي باشد و در بنادر جزاير كشور از جمله ابادان و بوشهر مي رويد به واسطه ي تعداد ريشه هاي هوايي بيشماري كه از تاج و انشعابات ساقه ي آن خارج مي شود و به زمين مي ريزد صد ها متر مربع از سطح خاك را اشغال مي كند برگهاي آن بيضوي شكل و درست

 

انجير        Ficus carica

   

 درختچه اي كم برگ برگهاي آن خيلي بريده است و روي آنها زبر و پشت آنها كركدار است ميوه ي آن تخم مرغي گلابي شكل و كمي مخملي است 

 

 تاريخ : دوشنبه یازدهم تیر 1386 | 15:43 | نویسنده : مرجان |

Oleaceae

 

زيتون   Olea aucheri   

 

اينگونه در جنوب ايران مي رويد .درختچه يا درخت كوچكي ايتكه تنه ان به هم پيچيده و شاخه دارمي باشد بلندي ان به 3 متر مي رسد برگهايش چرمي و روي ان سبز براق و پشت آن نقره اي و كم طلايي رنگ است حاشيه برگ آن قطور مسطح و هيچگاه پيچيده نشده ‚ پهنك آن در شاخه هاي كوتاه نيزه اي شكل و ابعاد 18*45 ميليمتر مي باشد ميوه ي آن نا صاف و سياه رنگ است و داراي ميان بر گوشتي نازكي مي باشد شكل آن واژ تخم مرغي به طول6-8 ميليمتر است .

 

ون  Fraxinus  rotundifolia      

 

اين درخت در بيشتر نقاط استپي كشور از جمله ارتفاعات زاگرس انتشار دارد برگهاي اين درخت شانه اي  كبود رنگ نيزه اي با انتهاي كشيده و با دندانه اي فاصله دار است و هر رگبرگ آن به دندانه اي منتهي مي شود ميوه ي ان سامار  نيزه اي  كوتاه با قاعده ي باريك و انتهايي درست استتاريخ : دوشنبه یازدهم تیر 1386 | 2:8 | نویسنده : مرجان |

 

Palmaceae

                      

خرما                           phoenix dactylifera

 

نام علمي جنس خرما از واژه ي يوناني آن به معني خرما گرفته شده است

در نقاط گرمسير و نيمه حاره ي كشور ما كشت مي شود مثل خوزستان و قسمت جنوبي فارس.درختي تك لپه هميشه سبز و دو پايهو قامت آن به 30 متر مي رسدساقه بدون انشعاب است ولي توليدپاجوش مي كند در انتهاي ساقه تاجي مركب از برگهاي متعدد 40 تا 60 برگ به نظر مي رسد داراي برگهاي بلند شانه اي با دم برگ بسيار سخت و برگچه هاي نوك تيز است گل آذين آن خوشه اي بزرگ مي باشد و از كنار برگهاي تاج خارج مي شود هر يك از خوشه ها با برگه اي پياله اي شكل بزرگ و معطر به نام كاشكلو و يا نام هاي محلي ديگر احاطه مي شود

نام آن به زبان عربي نخل و نخيل و ميوه ي آن رطب است

 

 

نخل پنجه اي                    latania barbonica

 

نام علمي آن از نام محلي آن در هند شرقي گرفته شده است

گونه ي اين درخت و غالب نخل هايي كه به ايران آورده شده اند هنوز شناسايي نشده اند به هر حال بومي ماداگاسكار مي باشد وقبل از جنگ جهاني به ايران آورده شدو در مناطق جنوبي كشور براي براي تزيين باغها در هواي آزاد كاشته شده برگهاي ان پنجه اي شكل و بريدگي آن عميق است

 

نخل پنجه اي        Washingtonia filamentosa

 

اصل آن از امريكاي جنوبي و كاليفرنياست به عنوان درختي زينتي كاشت مي شود به سرماي زير صفر تا حدي نا برد بار است برگهاي آن سبز چمني و داراي تار هاي سفيد مي باشدتاريخ : دوشنبه یازدهم تیر 1386 | 2:6 | نویسنده : مرجان |

Platanaceae 

 

چنار                   Platanus orientalis

 

چنار درختي بارتفاع 25 متر مي رسد پوست تنه آن خاكستري مايل به سبز و صاف و صفحه اي است برگهاي چنار در جواني كركدار و نمدي است و كركهاي آن تدريجا زايل مي شود برگهايش پنجه اي با 7-5 لوب و هر لوب آن داراي دندانه هاي سينوسي در شت فاصله دار و نوك تيز با بعاد 25 حتي 40 cm  و با دم برگ ناوداني  شكل  كه جوانه  را در قاعده ي خود در نيام پنهان مي سازد گل آذين آن كروي  و يك پايه است . ميوه ي آن كروي و مركب و قطر آن به بيش از 2 cm مي رسد  تاريخ : دوشنبه یازدهم تیر 1386 | 1:56 | نویسنده : مرجان |

Plumbaginaceae

كلاه مير حسن      Acantholimon 

 

درختچه اي كوچك كبود رنگ با برگهاي خار مانند و سخت نيزه اي شكل و باريك كه در ارتفاعات زاگرس و بندر عباس ميرويد گلهاي آن ارغواني رنگ  استتاريخ : دوشنبه یازدهم تیر 1386 | 0:25 | نویسنده : مرجان |

Polygonaceae               

 

اسكنبيل                       Calligonum sp

 

بعضي  گونه هاي اين جنس در مناطق جنوبي كشور از جمله بندر عباس مي رويد درختچه اي با شاخه هاي موج دار و پوست سفيد و مخطط و با انشعابات فرعي  مي باشدشاخه هاي فرعي آن باريك و كبود هستند  برگهاي آن در فشي به طول 5-1 ميليمتر است و تا تشكيل ميوه دوام داردميوه ي اكن است

 

 

پرند           Pteropyrum olivieri 

درختچه اي با پو ست سفيد برگهايش صاف و يا داراي  كركهاي مخملي است و كم و بيش كبود مي باشد شكل و ابعاد آن متنوع است و به طول 15-2 و به عرض 8-3 ميليمتر ديده مي شود

 تاريخ : یکشنبه دهم تیر 1386 | 1:35 | نویسنده : مرجان |

Punicaceae

 

انار             Punica granatum

 

نام  علمي انار از واژه ي يوناني malus punicus به معني سيب كارتاژ آمده است درختچه اي يك پايه و كم و بيش خار دار برگهاي جوان و چند روزه ي آن حنايي و عنابي و برگهاي سبز كامل آن سبز خوشرنگ مي باشد رنگ ميوه قهوه اي متمايل به سرخ و در ارقام كاشته شده به رنگ هاي مختلفي ديده مي شود دانه ي ان به رنگ ارغواني و سرخ كم رنگ يا سفيد استتاريخ : یکشنبه دهم تیر 1386 | 1:30 | نویسنده : مرجان |

Rhamnuceae

 

كنار                            Ziziphus Spina-Christi        

 

 در     صفحه ي نخست 

  در باره ي آن توضيح داده شده 

 

Ziziphus nummularia 

 

از نواحي رويشي آن خوزستان است ساقه هاي آن بهمرفته و كرك دار و گوشوارك هاي آن به خار تبديل شده برگهايش تخم مرغي گرد و تقريبا درست است سطح تحتاني برگ آن را كرك هاي سفيد رنگ فرا گرفته است  ميوه ي آن گرد و كوچك است  به آن كنار پارسي هم مي گويند

  

Rhamnus kurdica var persica =Rhamnus persica

 

اين واريته از ارجنك ها در ارتفاعات زاگرس مي رويد داراي شاخه هاي بهم  رفته و خار مانند است.برگهايش واژ تخم مرغي تا بيضي و واژنيزه اي با حاشيه ي درست يا دندانه دار است ابعاد برگ كوچك و در حدود 13-5*30-15 ميليمتر مي باشد و طول دم برگ آن 10-5 ميليمتر و قطر ميوه ي آن 6-5 ميليمتر است

 تاريخ : شنبه نهم تیر 1386 | 0:52 | نویسنده : مرجان |

گل سرخيان         Rosaceae    

 

AMYGDALUS   SP            

 

بادام معمولي              Amygdalus communis

ارتفاع ان به 8 متر ميرسد درختي بي خار با انشعابات كوتاه  صاف و سبز رنگ زياد است كه رفته رفته به رنگ قهوهاي تيره در مي ايد انشعابات ان با ساقه زاويه ي حاده و يا قائمه دارند برگهاي ان تخم مرغ ي نيزهاي تا بيضوي با انتهاي كشيده  يا كند و قاعدهاي گوهاي يا گرد تقريبا چرمي  روي ان صاف  و پشت ان خزي و حاشيه ان دندانه دار است ابعاد ان 9-12*3 cmو دم برگ ان بطول 2-3cm مي باشد و داراي 3-4 غده است .گلهاي سفيد تا صورتي  ‚ميوه شفت  شبه بيضي مورب يا كشيده است

 

 

ارژن A.reuteri                 

 

بادامك                  A. scoparia

در نواحي استپي و ارتفاعات نيمه خشك مي رويد در دزفول و بهبهان و حوالي بندر عباس يافت مي شود

درخت يا درختچه اي مشابه وامچك و ارتفاع  ان 6 متر ميرسد  شاخه هايش صاف و براق  و قطر گلهايش به 25 متر ميرسد.

 

A.eburne

 

درختچه اي در نواحي استپي يزد ‚ فارس‚ بندر عباس است

ارتفاع اين درختچه 1.5متر است خار هايش سخت و تيز  و انشعاباتش زاويه ي قائمه دارد صاف‚ نيمه براق‚  سفيد‚ خاكستري است  برگهايش با انتهايي پهن ونوكي كند يا تيز و قاعدهاي باريك برنگ سبز كبود و يا سبز خاكستري  صاف يا كمي خزي است . حاشيه ان درست يا با دندانه هايي اره اي كند و غده اي است

گلهاي ان بي پايه و پياله ان 6-7 ميليمتر است  .شفت ان تخم مرغي گرد  و تقريبا فشرده ي مخملي است

 

A.glauca

 

در جنوب كشور و در حوالي كازرون مي رويد تا 1450 متر از سطح دريا و شباهت زيادي به بادامك و وامچك دارد  و اختلاف ان در رنگ شاخه و برگ و شكل شفت و هسته ان مي باشد

شاخه هاي باريك و كبود  و جوانه هايش گرد و برگهاي ان صاف و بيضي شكل كشيده باريك با انتهاي كند يا تيز مي باشد حاشيه ي ان درست و با دندانه هاي كند هلالي و فاصله دار است ميوه شفت تخم مرغي كشيده  با نوك كند يا كمي تيز  برنگ كبود قهوه اي و با كرك هاي خزي قهوه اي سفيد پوشيده‚ هسته ي ان تخم مرغ ي نوك تيز  و كمي فشرده بنظر مي رسد .  

 

 

 CRATAEGUS   SP

                                                                    

C.atrosanguinea

 

درختي با ارتفاع 10-12 متر متر با شاخه هاي جوان صاف و ارغواني تيره  كه سپس خاكستري رنگ مي گردد .معمولا بي خار و يا داراي خار هاي معدودي به طول 5 cmاست برگهاي ان داراي دم برگ كوتاه با پهنك مات و كبود  به شكل تخم مرغي تا شبه تخم مرغي  با بريدگي هاي عميق 5-7 لوبي  و با دندانه هاي نا منظم است  و ابعاد ان به 6.5 cm ميرسد . ميوه ي ان تقريبا گرد با ابعاد 13-18 ميليمتر  سرخ رگ با خال هاي سفيد  و دو هسته مي باشد

 

 C.aronia

 

زالزالك درختي با خارهاي كوتاه بطول 1 cm و ارتفاع  ان به 7 متر مي رسد شاخه هاي جوان آن خزي  نمدي است  و سپس صاف  و سفيد مايل به قهو ه اي  مي گردد  برگهايش باد بزني شكل واژ تخم مرغي  كه غالبا  نيمه انتهايي  ان داراي لوبهاي كوتاه پهن گرد  و كم وبيش  نوك تيز  و با دندانه هاي معدود است

ميوه ي ان تقريبا گرد ‚ زرذ مايل بسرخي  به قطر 1/8-1/5 cmمي باشد نام ان در تهران زالزالك و در فارس كيالك است

 

C.sinaica

 

در نواحي جنوبي ايران رشد مي كند . شا خه هاي جوان آن صاف و برگهايش چرمي  و ميوه هايش  كشيده  و سرخ رنگ  به قطر 8-10 مي باشد

 

 

آلوچه                 PRUNUS  SP

 

 

Prunus divaricata 

 

شال هلو

درختچه و يا درخت كوچكي است وارتفاع آن گاهي به 3 متر مي رسدبي خار و  يا كم خار است شاخه هاي يكساله ان كوتاه و راست يا خميده صاف سبز ياسرخ قهوه اي و برق است

 

 

 گلابي               PYRUS

 

گلابي وحشي    pyrus glabra

 

انچوچك يا گلابي وحشي تا ارتفاع 6 متر مي رسد انشعابات ان گاهي خار مانند است  شاخه هاي آن صاف و خاكستري و جوانه هاي آن نيز صاف  و با حاشيه اي  مژه دار است  برگ آن باريك كشيده و نيزه اي است  قاعده ي آن گرد يا گوه اي و سطح آن صاف و رنگ آن سبز زيتوني مات است  گلهايش كوچك و يفيد و ميوهاش قهوه اي رو شن  وكروي است

 

 سيب        Malus sp

 

درختي متوسط به ارتفاع 11 متر  با پوست تنه ي خاكستر ي برگهاي كشيده يا نيزه اي به ابعاد 1.5-3.5*3-8 cm مي باشد گلهايش در شت به قطر 2-3 cmاست و كاسبرگ ها بر روي آن با قي مي ماند  مزه ي آن ترش است  گلهاي آن در اوايل بهار شكفته مي شود و در اواسط  تابستان ميوه مي دهد

 

 تاريخ : جمعه هشتم تیر 1386 | 1:59 | نویسنده : مرجان |

خانواده ي گز ها            Tmaricaceae

                     

 Tamarix aphylla

گز شاهي درختي است كه در بوشهر و مناطق خشك وگرمسير ايران مي رويد درختي كبود رنگ صاف و ارتفاع آن به 10 متر مي رسد گلهايش داراي گلبرگ باريك و كشيده و داراي 5 پرچم با ميله هاي باريك و نخي شكل كه در فاصله ي لوبهاي ديسكها قرار گرفته اند

 

T.dioica

در نواحي گرمسير جنوب كشور است گلهايش روي ساقه هاي نورسته ظاهر ميشود پرچم هاداراي ميله پهن و در فواصل 5 لوب ديسك قرار گرفته است       

 

T.florida

در بوشهر و بندر عباس مي رويد واريته هاي چندي براي ان ذكر نموده اند برگهاي آن تخم مرغي پهن است و گل آذين آن خوشه ي بلند و باز با برگه تخم مرغي پهن است تعداد پرچم هاي به 10 عدد بالغ مي گردد ميله آنها نخي شكل است و در فاصله لوبهاي ديسك قرارگرفته است

 

T.macrocarpa

در خوزستان مي رويد داراي برگهاي قلبي شكل و گل آذين ان كم پشت است تعداد لوبهاي ديسك آن 10 عدد مي باشد و هر يك از آنها به يك پرچم منتهي مي شود كپسول ميوه ان از ساير گونه ها درشتر است و به يك cmمي رسد .

 

T.passerionoides

در بوشهر و خليج مي رويد در اين گونه تعداد 10-13 پرچم در انتهاي لوبهاي ديسك گل قرار گرفته است

 

Salicaceae

 

 

پده        Populus euphratica   

در حاشيه ي رود دز ‚كارون‚ انديمشك‚ و شوش و در بوشهر مي رويد .بيشتر در حاشيه ي نهرها و رودخانه ها وجود دارد.پده به ارتفاع 15 متر و داراي جست هاي ريشه جوش مي باشد شاخه هاي جوان آن صاف و يا كمي خزي هستند كه بتدريج صاف و مومي ميگردند رنگ برگهاي پده كبود و شكل آنا متنوع است شاتونهاي گل معمولا با باز شدن برگها ظاهر مي شوند پايك و محور شاتون ها عاري از كرك است وميوه ي ان كپسول تخم مرغي مخروطي و كشيده و تيز است كه با 3 دريچه باز مي شود

                    تاريخ : جمعه هشتم تیر 1386 | 1:20 | نویسنده : مرجان |

THYMELEACEAE

Daphne mucronata

درختچه اي به ارتفاع 2 متر با پوست خاكستري متمايل به سرخ و شاخه هاي آن گرد است و در جواني خاكستري و نمدي بوده وسپس صاف مي گردد برگهايش نيزه اي نخي يا نيزه اي نوك تيز و گل آذين ان ديهيم با گل هاي سفيد متمايل به قهوه اي است 

D.stapfii

در ارتفاعات زاگرس مي رويد در فارس و كازرون وگتوند مي توان ان را يافت . درختچه اي با ارتفاع 1 متر با شاخه هايي گسترده و قطور و پوستي خاكستري قهوه اي برگهايش متناوب  چرمي قطور و سخت شكل آن نيزه اي تا واژ تخم مرغي است گل آذين آن داراي 4-2 گل بي پايه يا پايك كوتاه است ميوه سته ي تخم مرغي به طول 9-7 ميليمتر و بر سطح آن كركهايي است كه پس از رسيدن سرخ رنگ مي گردد

Denderostellera lessertii

درختچه بوته اي كوچكي است باانشعابات تيره و روشن و يا سرخ تيره و شاخه هاي تازه ان كرك دار است گلهاي آن شكري رنگ كوچك و معطر و گل آذين خوشه اي انبوه مي باشد لوبهاي گلبرگ تخم مرغي كشيده و نوك  تيز استتاريخ : جمعه هشتم تیر 1386 | 1:19 | نویسنده : مرجان |

 Verbenaceae

 

بنگله    Vitex pseudo-negundo

 

در گچ ساران هفت گل بهبهان و اهواز و در فارس مي رويد درختچه اي سفيد رنگ  با ارتفاع 1.5 متر و قسمت  فوقاني ان منشعب و انشعاباتش 4 ضلعي كند است داراي 5-7 برگچه ي نيزه اي با حاشيه ي تقريبا درست و پشت و روي برگ نمدي و سفيد است گل آذين آن كم پشت و كوتاه و پيراموني و فاصله دار است  ميوه ي ان شفت نيمه خشك كروي به قطر 2 ميلي متر است 

 

Vitex trifolia

درختچه اي كوچك و با ارتفاع 3 متر برگهاي آن داراي 3 برگچه و برگچه ها با يكديگر تقريبا مساوي هستند  ميوه ي ان گرد يا شبه تخم مرغي به قطر 5 ميليمتر است

 

                                  تاريخ : جمعه هشتم تیر 1386 | 1:18 | نویسنده : مرجان |
اميدوارم كه بتونم با اين كار مطالبي هر چند اندك در اختيار علاقه مندان قراربدم

تاريخ : پنجشنبه هفتم تیر 1386 | 3:8 | نویسنده : مرجان |

از اين به بعد تصميم گرفتم كه وبلاگم رو سازمان دهي كنم از اونجايي كه من در جنوب كشور هستم گونه هاي جنوب كشور را بر اساس خانوادشون سازمان بندي كردم  و به ترتيب الفبا اونا رو در وبلاگم قرار مي دم   اميد وارم كه اين گامي نو در آشنايي دوستاران طبيعت با گونه هاي درختي جنوب كشور باشه البته بايد از همه ي كساني كه به من كمك كردن و ميكنن تشكر كنم .

گونه هایی بررسی می کنم از این تیره ها هستن .من اونا رو بر اساس تیره در وبلاگم قرار می دم:

ACERACEAE

ANACARDIACEAE

APOCYNACEAE

ASCLEPIADACEAE

BERBERIDACEAE

BUXACEAE

CAESALPINACEAE

CAPPARIDACEAE

CHENOPODIACEAE

CUPRESSACEAE

ELAEUGNACEAE

EUPHORBIACEAE

FAGACEAE

JUGLANDACEAE

LEGUMINOCEAE

MALVACEAE

MIMOSACEAE

MORACEAE

MORACEAE

MYRTACEAE

OLEACEAE

PALMACEAE

PLATANACEAE

PLUMBAGINACEAE

POLYGONACEAE

PUNICACEAE

RHAMNACEAE

ROSACEAE

SALICACEAE

TAMARICACEAE

THYMELEACEAE

VERBENACEAE

 

 

 

 

 تاريخ : پنجشنبه هفتم تیر 1386 | 2:28 | نویسنده : مرجان |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.